Проекти

Аурубис България

Металургия

“БУНКЕР ТРОШКИ” Ново Стъкло АД

Производство на стъкло

Автоклав Биопрограма ЕАД

Автоклав

Завод Нестле София

Система за енергиен мониторинг: вода, пара , сгъстен въздух , газ

Nestle

Софийска вода АД

Система за енергиен мониторинг и управление на ПСОВ

Пречиствателна станция