Софийска вода АД

Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг

Година на реализация: 2016 –

Изпълнител: 3 Енерджи Солюшънс

Информация: Системата за енергиен мониторинг PME производство на Шнайдер Електрик обединява основните обекти от мрежата на Софийска вода като Пречиствателната станция за отпадни води „Кубратово“, пречиствателните станции за питейни води Панчарево и Бистрица и прилежащите им помпени станции.

Веолия е утвърдена компания от световен мащаб и има солидна репутация като световен лидер в оптимизираното управление на енергийните ресурси.  Успешното използване на системата и анализа на натрупаните данни помага на екипа на Софийска вода да превърне компанията в енергийно независима.

Пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово произвежда зелена енергия, достатъчна за задоволяване на собствените й енергийни нужди и още 24 на сто от произвежданата електроенергия отива на пазара за зелен (от възобновяеми източници) ток. Чрез реализираните инвестиции и предприети мерки ВиК оператора на София покрива над 90% от собствните си нужди за енергия, като стремежа на компанията е да постигне 100%.

Други проекти за енергиен мониторинг:

  • Луфтханза Техник
  • Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
  • Лукойл България /подстанция 250
  • ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3
  • Топлофикация София
  • Ново Стъкло АД

Аурубис България

Металургия

Завод Нестле София

Система за енергиен мониторинг: вода, пара , сгъстен въздух , газ

Nestle