Завод Нестле София

Реконструкция на електрозахранването и изграждане на система за енергиен мониторинг

Година на реализация: 2015

Изпълнител: Шнайдер Електрик

Проектът включва: цялостна реконструкция на електрозахранването с продукти на Шнайдер Електрик;: изграждане на нова подстанция Средно Напрежение; инсталация на трансформатори с ниски загуби Trihal; инсталация на разпределителни табла тип Prisma; система типово изпитани шинопроводи Canalis; изграждане на система за енергиен мониторинг ION Enterprise; система за контрол на достъпа.

3 Енерджи Солюшънс ЕООД, като подизпълнител на Шнайдер Електрик изгради система за енергиен мониторинг ION Enterprise, която включва над 150 точки електро, 8 точки пара, 20 точки сгъстен въздух, 3 точки газ, 5 точки вода, автоматизирано управление на трансформатори.

Успешното завършване на проекта постигна следните ефекти:

  • Подобряване на ефективността и намаляване разходите за енергия. Системата следи консумацията на енергия и управлява (включва/изключва) трансформаторите според необходимата към момента мощност.
  • Осигуряване на надеждност и намаляване времето на прекъсванията.
  • Оптимизиране използването на инсталираното оборудване и намаляване на оперативните разходи

Други проекти за енергиен мониторинг:

  • Луфтханза Техник
  • Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
  • Лукойл България /подстанция 250
  • ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3
  • Топлофикация София
  • Ново Стъкло АД

Аурубис България

Металургия

Софийска вода АД

Система за енергиен мониторинг и управление на ПСОВ

Пречиствателна станция