“БУНКЕР ТРОШКИ” Ново Стъкло АД

Клиент: Ново стъкло ЕАД, гр. Нови Пазар

Година на реализация: 2018

 

Изграждане на автоматизирана система за управление на процеса на предварителна обработка на стъкло на “BULLET BUNKER”

Описание: Изпълнението включва изработка и въвеждане в експлоатация на табло автоматизация състоящо се от контролер ТМ251, дисплей HMISTU и релейно контакторни елементи производство на Шнайдер Електрик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Автоклав Биопрограма ЕАД

Автоклав