Автоклав Биопрограма ЕАД

Клиент: Биопрограма, гр. Антоново

Година на реализация: 2018

Изграждане на автоматизирана система за управление на процеса на стерилизатор за сухи билки (автоклав).

Сушенето се извършва посредством последователни цикли на вакуумиране и подгряване с пара при определени параметри и времена на задръжка. Броят на циклите, температурата, налягането и времето за задържане са променливи в зависимост от обработвания продукт.

Описание: Изпълнението включва изработка и въвеждане в експлоатация на табло автоматизация състоящо се от контролер ТМ251, дисплей HMISTU и релейно контакторни елементи производство на Шнайдер Електрик.

Режимите на работа са както следва – автоматичен съгласно зададен режим на работа и ръчен с възможност за управление на всеки изпълнителен механизъм отделно. Автоматичният режим стартира цикъл на сушене единствено при изпълнени условия и въведени параметри (код на оператор, партида и номер на програма) и приключва след изпълнение на зададените цикли или аварийно при достигане на опасни параметри или сигнал от аварийни бутони.

Проектът включва и инсталация, програмиране и настройка на SCADA Vijeo Historian за запис и визуализиране на данните от отдалечен компютър през интернет.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

“БУНКЕР ТРОШКИ” Ново Стъкло АД

Производство на стъкло