Аурубис България

Изграждане на SCADA система за мониторинг на електрозахранването.

Година на реализация: 2018

Изпълнител: 3 Енерджи Солюшънс

Информация:  Изграждане на SCADA система  „PowerSCADA” производство на Шнайдер Електрик, която обхваща всички подстанци средно напрежение от мрежата на Аурубис. В системата са интегриране над 185 релейни зашити производство на Шнайдер Електрик и Сименс и още 16бр анализтори на енергия ION7650.

Разходът за електроенергия е един от най-високите производствени разходи в металургичния процес, поради което намаляването на общата и специфична консумация на електричество е основен приоритет на компанията.

Аурубис България постоянно полага усилия за подобряване на енергийната ефективност, като внедряването на системата за ще помогне на компанията да предприеме организационни и технологични решения за подобрение на енергийната ефективност. Това допринася не само за намаляване на директните и индиректни емисии на парникови газове, но също така намалява и разходите, увеличавайки конкурентоспособността на организацията в световен мащаб.

 

Други проекти за енергиен мониторинг:

  • Луфтханза Техник
  • Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД
  • Лукойл България /подстанция 250
  • ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3
  • Топлофикация София
  • Ново Стъкло АД

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Завод Нестле София

Система за енергиен мониторинг: вода, пара , сгъстен въздух , газ

Nestle

Софийска вода АД

Система за енергиен мониторинг и управление на ПСОВ

Пречиствателна станция