Системи за енергиен мониторинг и SCADA системи

Аурубис България

Металургия

Софийска вода АД

Система за енергиен мониторинг и управление на ПСОВ

Пречиствателна станция

Завод Нестле София

Система за енергиен мониторинг: вода, пара , сгъстен въздух , газ

Nestle