Изграждане на автоматизирана система за управление на процеса на предварителна обработка на стъкло на “BULLET BUNKER”

“БУНКЕР ТРОШКИ” НОВО СТЪКЛО АД

Вижте повече

Разширение и сервизна поддръжка на система за енергиен мониторинг

СОФИЙСКА ВОДА АД

Вижте повече

Система за енергиен мониторинг: вода, пара , сгъстен въздух , газ

Завод Нестле София

Вижте повече
Решения за индустрията, сградите и енергетиката
Нашите решения

Аурубис България

Металургия

“БУНКЕР ТРОШКИ” Ново Стъкло АД

Производство на стъкло

Автоклав Биопрограма ЕАД

Автоклав

Завод Нестле София

Система за енергиен мониторинг: вода, пара , сгъстен въздух , газ

Nestle

Софийска вода АД

Система за енергиен мониторинг и управление на ПСОВ

Пречиствателна станция
Какво предлагаме?

Софтуер

Иновативни приложения от утвърдените лидери в областта на енергийния мониторинг и мениджмънт, сградната и индустриалната автоматизация.

Продукти

Предлагаме селекция от продукти на водещите производители за електроразпределение, сградна и индустриална автоматизация, и енергиен мениджмънт.

Автоматизация

Решения за автоматизация на процеси в индустрията, сградите, енергетиката и инфраструктурата.

Нашите клиенти